Styrelsemöte 2019-09

Föredragningslista
§ 99. Inledning
§ 100. Kallelse och beslutförhet
§ 101. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 102. Ekonomisk genomgång
§ 103. ÅSUB-rapporten
§ 104. Läroplan för Yrkesträningsprogrammet
§ 105. Handlingsplan för utveckling av specialundervisningen vid Ålands yrkesgymnasium
§ 106. ANDTS-information
§ 107. Styrelsens mötesdag januari 2020
§ 108. Från LR
§ 109. Förvaltningschefens beslut
§ 110. Nästa möte
§ 111. Avslutning