Styrelsemöte 2021-03

Föredragningslista
§ 30. Inledning
§ 31. Kallelse och beslutförhet
§ 32. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 33. Ekonomisk genomgång
§ 34. Läroplan för Ambulanssjukvårdarutbildning
§ 35. Uppdrag att ordna sysselsättningsfrämjande utbildning inom e-handel och digital marknadsföring
§ 36. Uppdrag att ordna sysselsättningsfrämjande utbildning inom restaurang- och cateringbranschen
§ 37. Uppdrag att ordna sysselsättningsfrämjande utbildning inom försäljning och butiksservice
§ 38. Uppdrag att ordna sysselsättningsfrämjande utbildning inom försäljning och logistik
§ 39. Uppdrag att ordna sysselsättningsfrämjande utbildning inom affärsverksamhet
§ 40. Uppdrag att ordna sysselsättningsfrämjande utbildning inom bokföring
§ 41. Uppdrag att ordna sysselsättningsfrämjande utbildning i arbete som personlig assistent
§ 42. Uppdrag att ordna sysselsättningsfrämjande utbildning i teknikbranschen
§ 43. Ansökan läsåret 2021-2022
§ 44. Från LR
§ 45. Förvaltningschefens beslut
§ 46. Nästa möte
§ 47. Avslutning