Styrelsemöte 2019-01

Föredragningslista
§ 1. Inledning
§ 2. Kallelse och beslutförhet
§ 3. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 4. Ekonomisk genomgång
§ 5. Förvaltningsberättelse 2018
§ 6. Dimensionering för läsåret 2020-2021
§ 7. Utvecklingsprojekt år 2019-2021
§ 8. Utlåtande över betänkande om landskapets offentlighetslagstiftning
§ 9. Från LR
§ 10. Förvaltningschefens beslut
§ 11. Extra ärende: Information om justering av gemensamma ämnen
§ 12. Nästa möte
§ 13. Avslutning