Styrelsemöte 2020-06

Föredragningslista
§ 68. Inledning
§ 69. Kallelse och beslutförhet
§ 70. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 71. Ekonomisk genomgång
§ 72. Studerandestatistik
§ 73. Examensplan för yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen
§ 74. Förslag till upplägg för utbildning till vindkraftstekniker
§ 75. Uppdrag att anordna sysselsättningsfrämjande utbildning inom affärsverksamhet
§ 76. Utlåtande över föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter om särskild behörighet
§ 77. Yrkesråd
§ 78. Anhållan om ett femte studieår
§ 79. Antagning av studerande till närvårdarutbildningen, vuxna
§ 80. Från LR
§ 81. Förvaltningschefens beslut
§ 82. Nästa möte
§ 83. Avslutning