Styrelsens protokoll 2022-3

Föredragningslista
§ 40. Inledning
§ 41. Kallelse och beslutförhet
§ 42. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 43. Ekonomisk genomgång
§ 44. Ansökningsstatistik 2022
§ 45. Examensplan för gemensamma examensdelar för grundexamen i sjöfart
§ 46. Alternativ till den högskoleförberedande utbildningsenheten (HUTH)
§ 47. Styrelsens mötesdagar hösten 2022
§ 48. Från LR
§ 49. Förvaltningschefens beslut
§ 50. Nästa möte
§ 51. Avslutning