Styrelsemöte 2017-08

Föredragningslista
§ 97. Inledning
§ 98. Kallelse och beslutförhet
§ 99. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 100. Ny webbplats för Ålands gymnasium
§ 101. Tema friskvård
§ 102. Info från arbetsgruppen ”Tobaksgruppen”
§ 103. Skrivelse från yrkeslärare vid programmet för samhälleligt och socialt yrkesområde
§ 104. Ekonomisk genomgång
§ 105. Antagning till kompetensområdet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård
§ 106. Från LR
§ 107. Förvaltningschefens beslut
§ 108. Nästa möte
§ 109. Avslutning