Styrelsens protokoll 2023-02

Föredragningslista
§ 17. Inledning
§ 18. Kallelse och beslutförhet
§ 19. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 20. Ekonomisk genomgång
§ 21. Budgetprocessen
§ 22. Förslag till ändring av tjänstemannalagen
§ 23. Uppdrag att ordna utbildning i digitala färdigheter för arbetssökande
§ 24. Uppdrag att ordna utbildning i lager och logistik
§ 25. Uppdrag att ordna utbildning i branschkunskap inom handel och försäljning
§ 26. Uppdrag att ordna karriärvägledande kurser
§ 27. Examensplan för gymnasieexamen i husteknik
§ 28. Anhållan om ett femte studieår
§ 29. Från LR
§ 30. Förvaltningschefens beslut
§ 31. Nästa möte
§ 32. Avslutning