Styrelsemöte 2018-12

Föredragningslista
§ 156. Inledning
§ 157. Kallelse och beslutförhet
§ 158. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 159. Ekonomisk genomgång
§ 160. Skrivelse från Ålands fackskollärare r.f.
§ 161. Tema friskvård
§ 162. Från LR
§ 163. Förvaltningschefens beslut
§ 164. Nästa möte
§ 165. Avslutning