Styrelsens protokoll 2022-2

Föredragningslista
§ 22. Inledning
§ 23. Kallelse och beslutförhet
§ 24. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 25. Ny studeranderepresentant
§ 26. Ekonomisk genomgång
§ 27. Uppdrag att ordna sysselsättningsfrämjande kurser inom teknikbranschen
§ 28. Uppdrag att ordna sysselsättningsfrämjande utbildning inom restaurang- och cateringbranschen
§ 29. Uppdrag att ordna sysselsättningsfrämjande utbildning inom företagsverksamhet
§ 30. Uppdrag att ordna sysselsättningsfrämjande utbildning inom försäljning och logistik
§ 31. Anhållan om avvikelse i språkkunskaper
§ 32. Ersättning av studiesociala förmåner för studerande på yrkesträningsprogrammet – begäran om uppgifter
§ 33. Examensplan för gymnasieexamen inom social- och hälsovårdsbranschen
§ 34. Ändring i förordning
§ 35. Från LR
§ 36. Förvaltningschefens beslut
§ 37. Extra ärende – tilläggsbudget
§ 38. Nästa möte
§ 39. Avslutning