Styrelsemöte 2018-08

Föredragningslista
§ 104. Inledning
§ 105. Kallelse och beslutförhet
§ 106. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 107. Ekonomisk genomgång
§ 108. Prorektor ÅYG
§ 109. Antagning hösten 2018
§ 110. Antagning ettårig servitörslinje
§ 111. Uppdrag att anordna sotarutbildning
§ 112. Läroplan för gymnasieexamen inom  husteknik
§ 113. Yttrande angående kollektivtrafiken
§ 114. Utlåtande angående lag om studentexamen och ändring av gymnasielagen
§ 115. Nästa möte
§ 116. Avslutning