Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Styrelsemöte 2019-07

Föredragningslista
§ 74. Inledning
§ 75. Kallelse och beslutförhet
§ 76. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 77. Ekonomisk genomgång
§ 78. Prorektor för ÅYG
§ 79. Yrkesråd för sjöfart
§ 80. Antagning till ettårig servitörslinje
§ 81. Antagning hösten 2019
§ 82. Avtal om dataskyddsombud
§ 83. Från LR
§ 84. Förvaltningschefens beslut
§ 85. Nästa möte
§ 86. Avslutning