Styrelsemöte 2018-07

Föredragningslista
§ 91. Inledning
§ 92. Kallelse och beslutförhet
§ 93. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 94. Ekonomisk uppföljning
§ 95. Förslag till budget och verksamhetsplan
§ 96. Avgifter för kursverksamheten vid teknikenheten
§ 97. Avtalslön
§ 98. Utredning av effekterna av förändrade antagningskriterier till Ålands lyceum
§ 99. Ekonomi och val av utbildning
§ 100. Från LR
§ 101. Förvaltningschefens beslut
§ 102. Nästa möte
§ 103. Avslutning