Styrelsemöte 2020-03

Föredragningslista
§ 21. Inledning
§ 22. Kallelse och beslutförhet
§ 23. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 24. Ekonomisk uppföljning
§ 25. Ekonomiskt utfall
§ 26. Dimensionering
§ 27. Antagning läsåret 2020-2021
§ 28. Anhållan om tilläggsbudget för lokalvårdarutbildning
§ 29. Anhållan om tjänsteförändringar
§ 30. Val av prorektor för Ålands yrkesgymnasium
§ 31. Anhållan om ett femte studieår
§ 32. Examensplan för husteknik
§ 33. Ändrad läroplan för informations- och kommunikationsteknik
§ 34. Utkast till den nya läroplanen för grundskolan på Åland
§ 35. Uppdatering av gymnasielag
§ 36. Mötespolicy
§ 37. Information från skolorna om distansundervisning
§ 38. Från LR
§ 39. Förvaltningschefens beslut
§ 40. Extra ärende: Förtydligande av beslut §20, 18.3.2020 ”Ändring av bedömningsgrunder vid Ålands lyceum under undantagstillståndet”
§ 41. Nästa möte
§ 42. Avslutning