Styrelsemöte 2017-01

Föredragningslista
§ 1. Inledning
§ 2. Kallelse och beslutförhet
§ 3. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 4. Antagning till vuxenutbildning, läkarsekreterare
§ 5. Ekonomisk genomgång
§ 6. Granskning av yrkesinriktad specialundervisning
§ 7. Övergång mellan grundskola och utbildning på gymnasienivå för elever med utvecklingsstörning
§ 8. Finland 100 år 2017
§ 9. Från LR
§ 10. Förvaltningschefens beslut
§ 11. Nästa möte
§ 12. Avslutning