Styrelsemöte 2021-01

Föredragningslista
§ 1. Inledning
§ 2. Kallelse och beslutförhet
§ 3. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 4. Nya studeranderepresentanter 2021
§ 5. Ekonomisk genomgång
§ 6. Budgetfördelning
§ 7. Förvaltningsberättelse 2020
§ 8. Studerandestatistik
§ 9. Förslag till revidering av dimensionering läsåret 2021-2022
§ 10. Tjänsteförändringar 2021
§ 11. Utvärdering av handlingsplan för utveckling specialundervisningen vid Ålands yrkesgymnasium
§ 12. Kursavgifter teknik
§ 13. Från LR
§ 14. Förvaltningschefens beslut
§ 15. Nästa möte
§ 16. Avslutning