Styrelsens protokoll 2022-05

Föredragningslista
§ 70. Inledning
§ 71. Kallelse och beslutförhet
§ 72. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 73. Ekonomisk genomgång
§ 74. Ställföreträdande förvaltningschef
§ 75. Anhållan om ett femte studieår
§ 76. Arkivplan
§ 77. IT-säkerhet
§ 78. Från LR
§ 79. Förvaltningschefens beslut
§ 80. Extra ärende: Anhållan om ett femte studieår
§ 81. Nästa möte
§ 82. Avslutning