Styrelsemöte 2018-06

Föredragningslista
§ 76. Inledning
§ 77. Kallelse och beslutförhet
§ 78. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 79. Anhållan om ett femte studieår
§ 80. Antagning av studerande till integrationsutbildning inom kök
§ 81. Antagning av studerande till ungdomsutbildningens olika program
§ 82. Tobaksgruppen
§ 83. Friskvårdsgrupp 2018-2019
§ 84. Tillsättande av förvaltningschef
§ 85. Dimensioneringsbeslut
§ 86. Höstens mötesdatum
§ 87. Från LR
§ 88. Förvaltningschefens beslut
§ 89. Nästa möte
§ 90. Avslutning