Styrelsemöte 2020-07

Föredragningslista
§ 84. Inledning
§ 85. Kallelse och beslutförhet
§ 86. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 87. Ekonomisk genomgång
§ 88. Anhållan om utvecklingsprojekt för närvårdarutbildningen
§ 89. Examensplan kundservice på restaurang (barmästare)
§ 90. Antagning barmästare
§ 91. Antagning IT-stödperson
§ 92. Uppdrag att anordna kurs för besiktning av underjordiska oljecisterner
§ 93. Avgifter vid Ålands gymnasium 1.1-31.12.2021
§ 94. KivaQ
§ 95. Vårens mötesdagar
§ 96. Från LR
§ 97. Förvaltningschefens beslut
§ 98. Nästa möte
§ 99. Avslutning