Styrelsemöte 2017-09

Föredragningslista
§ 110. Inledning
§ 111. Kallelse och beslutförhet
§ 112. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 113. Yrkesråd för social- och hälsovård samt samhälleliga och sociala sektorn
§ 114. Yrkesråd för yrkesinriktad specialundervisning
§ 115. Utvärdering av den samåländska antagningen år 2017
§ 116. Uppdaterat förslag till dimensionering
§ 117. De studerandes utgifter vid Ålands lyceum
§ 118. Användningen av finsk kurslitteratur vid Ålands lyceum
§ 119. Från LR
§ 120. Nästa möte
§ 121. Avslutning