Styrelsens protokoll 2022-1

Föredragningslista
§ 1. Inledning
§ 2. Kallelse och beslutförhet
§ 3. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 4. Nya studeranderepresentanter 2022
§ 5. Ekonomisk genomgång
§ 6. Budgetfördelning
§ 7. Förvaltningsberättelse 2021
§ 8. Utbildning inom rengörings- och fastighetsbranschen
§ 9. Examensplan för gymnasieexamen i informations- och kommunikationsteknik
§ 10. Examensplan för yrkesexamen i informations- och kommunikationsteknik
§ 11. Examensplan för gymnasieexamen inom hår- och skönhetsbranschen
§ 12. Examensplan för gymnasieexamen inom restaurang- och cateringbranschen
§ 13. Läroplan för yrkesträningsprogrammet
§ 14. Examensplan för yrkesträningsprogrammet
§ 15. Anhållan om avvikelse i språkkunskaper
§ 16. Utveckling av vuxenservitörsutbildning
§ 17. Försöksansökan
§ 18. Från LR
§ 19. Förvaltningschefens beslut
§ 20. Nästa möte
§ 21. Avslutning