Styrelsemöte 2017-10

Föredragningslista
§ 122. Inledning
§ 123. Kallelse och beslutförhet
§ 124. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 125. Rättelseyrkande – konfidentiellt ärende
§ 126. Anhållan om utökning av antalet studieplatser till fristående examen inom social- och hälsovårdsområdet hösten 2017
§ 127. Antagning till fristående examen inom social och hälsovård - hösten 2017
§ 128. Yrkesråd för företagsekonomi, hotell- och restaurang samt informations- och kommunikationsteknik
§ 129. Yrkesråd för teknik och frisör
§ 130. Åda
§ 131. Ekonomisk uppföljning
§ 132. Från LR
§ 133. Förvaltningschefens beslut
§ 134. Nästa möte
§ 135. Avslutning