Styrelsemöte 2019-02

Föredragningslista
§ 14. Inledning
§ 15. Kallelse och beslutförhet
§ 16. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 17. Ålands gymnasiums resultat år 2018
§ 18. Ekonomisk genomgång
§ 19. Tidsplan för budgetprocessen 2020
§ 20. Utvecklingsuppdrag inom sjöfartsutbildningen
§ 21. Jämställdhetsplan för Ålands yrkesgymnasium
§ 22. Nytt upplägg av gemensamma examensdelar från hösten 2019
§ 23. Från LR
§ 24. Förvaltningschefens beslut
§ 25. Nästa möte
§ 26. Avslutning