Styrelsemöte 2019-08

Föredragningslista
§ 87. Inledning
§ 88. Kallelse och beslutförhet
§ 89. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 90. Ekonomisk genomgång
§ 91. Budget 2020
§ 92. Genomströmning av studerande
§ 93. Fastighetsverket
§ 94. Yttrande över Fordonsmyndighetens brev angående brister i utbildningen gällande yrkeskompetensutbildning
§ 95. Från LR
§ 96. Förvaltningschefens beslut
§ 97. Nästa möte
§ 98. Avslutning