Styrelsens protokoll 2021-08

Föredragningslista
§ 105. Inledning
§ 106. Kallelse och beslutförhet
§ 107. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 108. Ekonomisk genomgång
§ 109. Avgifter vid Ålands gymnasium 1.1-31.12.2022
§ 110. Antagning merkonom (vuxen)
§ 111. Antagning närvårdare (Oasen)
§ 112. Skrivelse från lärare vid närvårdarprogrammet
§ 113. KivaQ
§ 114. Vårens mötesdagar
§ 115. Från LR
§ 116. Förvaltningschefens beslut
§ 117. Övriga ärenden
§ 118. Nästa möte
§ 119. Avslutning