Styrelsemöte 2020-05

Föredragningslista
§ 56. Inledning
§ 57. Kallelse och beslutförhet
§ 58. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 59. Presentation av ASA
§ 60. Ekonomisk genomgång
§ 61. Examensplan för gymnasieexamen i informations- och kommunikationsteknik
§ 62. Examensplan inom el- och automationsbranschen
§ 63. Verksamhetsberättelser för Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium
§ 64. Från LR
§ 65. Förvaltningschefens beslut
§ 66. Nästa möte
§ 67. Avslutning