Styrelsemöte 2019-04

Föredragningslista
§ 40. Inledning
§ 41. Kallelse och beslutförhet
§ 42. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 43. Ekonomisk genomgång
§ 44. Utlåtande angående utkast till ny landskapslag om barnomsorg och grundskola
§ 45. Anhållan om ett femte studieår
§ 46. Ansvar för elinstallationer inom Ålands gymnasium
§ 47. Från LR
§ 48. Förvaltningschefens beslut
§ 49. Nästa möte
§ 50. Avslutning