Styrelsemöte 2021-05

Föredragningslista
§ 62. Inledning
§ 63. Kallelse och beslutförhet
§ 64. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 65. Styrelsens skrivelse angående besparingskrav på Ålands gymnasium
§ 66. Förslag till dimensionering
§ 67. Förslag till budget och verksamhetsplan
§ 68. Ombildning av tjänst
§ 69. Antagning av studerande
§ 70. Antagning till utbildning för ambulanssjukvårdare
§ 71. Läroplan för Ålands lyceum
§ 72. Examensplan för ambulanssjukvård
§ 73. Examensplan för yrkesexamen för barmästare
§ 74. Examensplan för yrkesexamen inom restaurang- och cateringbranschen
§ 75. Tobakspolicy
§ 76. Från LR
§ 77. Förvaltningschefens beslut
§ 78. Nästa möte
§ 79. Avslutning