Styrelsemöte 2021-04

Föredragningslista
§ 48. Inledning
§ 49. Kallelse och beslutförhet
§ 50. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 51. Ekonomisk genomgång
§ 52. Ålands landskapsregerings andra tilläggsbudget 2021
§ 53. Antagning delexamen integrationsutbildning inom kök
§ 54. Anhållan om ett femte studieår
§ 55. Information från skolorna
§ 56. Höstens mötesdagar
§ 57. Från LR
§ 58. Förvaltningschefens beslut
§ 59. Nästa möte
§ 60. Avslutning