Styrelsemöte 2020-01

Föredragningslista
§ 1. Inledning
§ 2. Kallelse och beslutförhet
§ 3. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 4. Preliminärt utfall för år 2019
§ 5. Budgetfördelning 2020
§ 6. Tilläggsbudget 1
§ 7. Förvaltningsberättelse 2019
§ 8. Prorektorer för Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium
§ 9. Nya representanter i styrelsen för mandatperioden
§ 10. Antagning integrationsutbildning till servitör
§ 11. Examensplaner för sjöfartsutbildningarna vid Ålands yrkesgymnasium
§ 12. Ändringar i examensplaner
§ 13. Samarbete mellan Ålands yrkesgymnasium och Ålands folkhögskola
§ 14. Subventionering av datorer för studerande vid Ålands lyceum
§ 15. Utlåtande över förslag om att starta obligatorisk musikundervisning vid Ålands lyceum
§ 16. Från LR
§ 17. Förvaltningschefens beslut
§ 18. Extra ärende: enstaka kurser vid Ålands lyceum
§ 19. Avslutning