Styrelsemöte 2019-06

Föredragningslista
§ 62. Inledning
§ 63. Kallelse och beslutförhet
§ 64. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 65. Förslag till budget och verksamhetsplan
§ 66. Utredning gällande den yrkesinriktade specialundervisningen och yrkesträningsundervisningen
§ 67. Läroplan för Yrkesträningsprogrammet
§ 68. Planering inför ny läroplan för Ålands lyceum 2021
§ 69. Läsårets arbetstider 2020-2021, 2021-2022 och 2022-2023
§ 70. Från LR
§ 71. Förvaltningschefens beslut
§ 72. Nästa möte
§ 73. Avslutning