Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Styrelsemöte 2019-10

Föredragningslista
§ 112. Inledning
§ 113. Kallelse och beslutförhet
§ 114. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 115. Ekonomisk genomgång
§ 116. Budget 2020
§ 117. Strategi 2023
§ 118. Allmänna stadgar för examen och utbildning inom ÅYG
§ 119. Examensplaner för grundläggande yrkesutbildning
§ 120. KivaQ
§ 121. Från LR
§ 122. Förvaltningschefens beslut
§ 123. Nästa möte
§ 124. Avslutning