Styrelsemöte 2018-09

Föredragningslista
§ 117. Inledning
§ 118. Kallelse och beslutförhet
§ 119. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 120. Nya lärarrepresentanter i styrelsen
§ 121. Ekonomisk genomgång
§ 122. Utredning över kostnaden för busskort för Ålands gymnasium
§ 123. Redogörelse över pågående projekt inom Ålands gymnasium
§ 124. Nya läroplaner inom ÅYG fr.o.m. 1.8.2019
§ 125. Yrkesråd för social- och hälsovård samt sociala- och samhälleliga sektorn
§ 126. IT-samordningsplan
§ 127. Från LR
§ 128. Förvaltningschefens beslut
§ 129. Nästa möte
§ 130. Avslutning