Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Styrelsemöte 2018-10

Föredragningslista
§ 131. Inledning
§ 132. Kallelse och beslutförhet
§ 133. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 134. Ekonomisk genomgång
§ 135. Reglemente
§ 136. Läroplan för samhälleligt och socialt yrkesområde
§ 137. Styrelsens mötesdagar våren 2019
§ 138. Från LR
§ 139. Förvaltningschefens förslag
§ 140. Extra ärende: Yrkesråd för sjöfart
§ 141. Nästa möte
§ 142. Avslutning