Styrelsemöte 2018-04

Föredragningslista
§ 42. Inledning
§ 43. Kallelse och beslutförhet
§ 44. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 45. Utvärdering av Ålands gymnasium
§ 46. Utfall 2017
§ 47. Subventionering av datorer
§ 48. Handlingsplaner vid Ålands yrkesgymnasium
§ 49. Tillägg till läroplaner inom Ålands yrkesgymnasium
§ 50. Ändring av dimensionering 2018-2019
§ 51. Anhållan om ett femte studieår
§ 52. Från LR
§ 53. Förvaltningschefens beslut
§ 54. Nästa möte
§ 55. Avslutning