Styrelsens protokoll 2023-03

Föredragningslista
§ 33. Inledning
§ 34. Kallelse och beslutförhet
§ 35. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 36. Ekonomisk genomgång
§ 37. Personalbokslut
§ 38. Kostnader för avgiftsfri gymnasieskola
§ 39. Antagning vuxenutbildning för barnledare
§ 40. Beräkningsgrunder för uppdragsutbildningar
§ 41. Utredning om hur Ålands folkhögskolas verksamhet kunde utvecklas inom myndigheten Ålands gymnasium
§ 42. Ansökningsstatistik
§ 43. Från LR
§ 44. Förvaltningschefens beslut
§ 45. Nästa möte
§ 46. Avslutning