Styrelsemöte 2017-02

Föredragningslista
§13. Inledning
§14. Kallelse och beslutförhet
§15. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 16. Läroplan för gymnasieexamen inom byggbranschen
§ 17. Läroplan för yrkesinriktad specialundervisning för gymnasieexamen inom fastighetsservice
§ 18. Läroplan i allmänna ämnen med anpassade mål
§ 19. Läroplan för Ålands yrkesgymnasium, allmän del
§ 20. Läroplan för grundexamen inom Sjöfart, inriktningarna däcksbefäl, maskinbefäl, däcks- och maskinreparatör samt eldrift
§ 21. Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen
§ 22. Läroplan för gymnasieexamen inom bilbranschen, el- och automationsteknik, husteknik, maskin- och metallbranschen, frisör, företagsekonomi, informations- och kommunikationsteknik, hotell- och restaurangbranschen samt samhälleligt och socialt område
§ 23. Behov av lokal för utövande av idrott
§ 24. Övervakningskameror
§ 25. Förvaltningsberättelse 2016
§ 26. Ekonomisk genomgång
§ 27. Från LR
§ 28. Förvaltningschefens beslut
§ 29. Nästa möte
§ 30. Avslutning