Styrelsens protokoll 2022-4

Föredragningslista
§ 52. Inledning
§ 53. Kallelse och beslutförhet
§ 54. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 55. Ekonomisk genomgång
§ 56. Förslag till dimensionering
§ 57. Ombildning av tjänst
§ 58. Förslag till budget och verksamhetsplan
§ 59. Antagning av studerande
§ 60. Antagning till GritLab
§ 61. Läsårets arbetstider 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
§ 62. Uppdrag att ordna sysselsättningsfrämjande utbildning inom byggnadsrenovering
§ 63. Examensplan för utbildningsprogrammet inom fordonsbranschen
§ 64. Examenplan för utbildningsprogrammet för restaurang- och cateringbranschen (servitör)
§ 65. Verksamhetsberättelser för Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium
§ 66. Från LR
§ 67. Förvaltningschefens beslut
§ 68. Nästa möte
§ 69. Avslutning