Styrelsemöte 2019-03

Föredragningslista
§ 27. Inledning
§ 28. Kallelse och beslutförhet
§ 29. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 30. Ekonomisk genomgång
§ 31. Utvecklingsuppdrag inom sjöfartsutbildningen
§ 32. Information om ansökningar till Ålands gymnasium
§ 33. Utredning över kostnaden för busskort för Ålands gymnasium
§ 34. Öckerömetoden
§ 35. Styrelsens mötesdagar hösten 2019
§ 36. Från LR
§ 37. Förvaltningschefens beslut
§ 38. Nästa möte
§ 39. Avslutning