Styrelsemöte 2018-11

Föredragningslista
§ 143. Inledning
§ 144. Kallelse och beslutförhet
§ 145. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 146. Ekonomisk genomgång
§ 147. Subventionering av datorer
§ 148. Läroplan för gymnasieexamen inom byggbranschen
§ 149. Lärarnas årsledighet läsåret 2018-2019 samt 2019-2020
§ 150. Utlåtande över utredningen om bolagisering av Högskolan på Åland
§ 151. KivaQ
§ 152. Från LR
§ 153. Förvaltningschefens beslut
§ 154. Nästa möte
§ 155. Avslutning