Styrelsens protokoll 2022-07

Föredragningslista
§ 84. Inledning
§ 85. Kallelse och beslutförhet
§ 86. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 87. Ekonomisk genomgång
§ 88. Personalbokslut år 2021
§ 89. Utbildningsplan 1.8 2022 – 31.7 2023
§ 90. Strategi 2026
§ 91. Antagningsstatistik
§ 92. Rekrytering
§ 93. Läroplan för vuxna, Ålands lyceum
§ 94. Styrelsens mötesdagar under våren 2023
§ 95. Från LR
§ 96. Förvaltningschefens beslut
§ 97. Nästa möte
§ 98. Avslutning