Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Styrelsemöte 2017-06

Föredragningslista
§ 76. Inledning
§ 77. Kallelse och beslutförhet
§ 78. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 79. Antagning till vuxenutbildning, frisör
§ 80. Antagning till mathantverksutbildningen inom projektet Kustens mat
§ 81. Antagning av studerande till ungdomsutbildningens olika program
§ 82. Antagning till vuxenutbildning, servitör
§ 83. Nästa möte
§ 84. Avslutning