Styrelsemöte 2020-04

Föredragningslista
§ 43. Inledning
§ 44. Kallelse och beslutförhet
§ 45. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 46. Antagning av studerande
§ 47. Förslag till budget och verksamhetsplan
§ 48. Ombildning av tjänster
§ 49. Ombildning av kanslisekreterare och studiesekreterare till studiekoordinator
§ 50. Läroplan för vuxna, Ålands lyceum
§ 51. Styrelsens mötesdagar hösten 2020
§ 52. Förvaltningschefens beslut
§ 53. Nästa möte
§ 54. Avslutning