Styrelsemöte 2021-07

Föredragningslista
§ 94. Inledning
§ 95. Kallelse och beslutförhet
§ 96. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 97. Ekonomisk genomgång
§ 98. Antagningsstatistik
§ 99. Examensplan för servitör (vuxen)
§ 100. Arbetsplatsförlagd vuxenutbildning mot närvårdarexamen (Oasen)
§ 101. Från LR
§ 102. Förvaltningschefens beslut
§ 103. Nästa möte
§ 104. Avslutning