Styrelsemöte 2021-06

Föredragningslista
§ 80. Inledning
§ 81. Kallelse och beslutförhet
§ 82. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 83. Ekonomisk genomgång
§ 84. Examensplan för gymnasieexamen i husteknik
§ 85. Examensplan för gymnasieexamen i informations- och kommunikationsteknik (vuxna)
§ 86. Examensplan för gymnasieexamen inom byggbranschen
§ 87. Skrivelse från Demensföreningen på Åland r.f.
§ 88. Ny utbildning i samarbete mellan ÅYG och Paf
§ 89. Från LR
§ 90. Förvaltningschefens beslut
§ 91. Övriga ärenden
§ 92. Nästa möte
§ 93. Avslutning