Som första hjälpare får du lära dig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp. Kursen lär ut en handlingsplan. Den lär också ut var det lokalt går att söka professionell hjälp.

    Innehållet är följande:

    • Information om förekomsten av psykiska sjukdomar
    • Information om olika insatser vid psykiska sjukdomar
    • Att lära sig tecken, symptom, riskfaktorer och åtgärder vid psykos, depression, ångest, självmordsbeteende
    • Första hjälpen och dess handlingsplaner