Utbildningsupplägg

Heltidsstudier på plats i skolan i ca 1,5 år. I utbildningen ingår praktik.

I utbildningen ingår

Examensdelarna

 • Mekaniskt underhåll 50 kp
 • Service och underhåll av vindkraftverk 50 kp
 • Valbar examensdel på minst 50 kp. Till exempel Underhåll av hissar 60 kp

Behörighetskrav:

 • Sökande ska ha fyllt 18 år senast året före ansökningsperioden
 • Betyg från grundskola eller motsvarande
 • Betyg från gymnasieutbildning inom teknik (metall, fordon, el och sjöfart - fartygselektriker, vakthavande maskinmästare, däcks-och maskinreparatör)
 • Genomförd SFI-utbildning i svenska på minst A2-nivå enligt den europeiska språkskalan
 • Kunskaper i engelska (muntligt)

Språkkrav

Sökande ska till ansökan bifoga intyg över genomförd SFI-utbildning på svenska på minst A2-nivå. Arbetsspråket inom branschen är engelska därför testar vi sökandes kunskaper i engelska under intervjun.

Hälsokrav 

För att arbeta med reparation och underhåll av vindkraftverk finns krav på hälsotillstånd, därför behövs ett giltigt läkarintyg, vilket uppvisas före urvalsproven.

Antagning

Lämpligheten till yrket prövas bland annat genom höjd- och konditionstest. Du som uppfyller antagningskriterierna blir kallad till test och intervju efter att ansökningstiden gått ut. Den som uteblir från intervjutillfället utan läkarintyg diskvalificeras från sökt utbildning.

Betyg och intyg tillgodo 

De sökande ombeds lämna in arbetsintyg och betyg som kan utgöra grund för erkännande av kunnande vid uppgörande av din personliga utvecklingsplan. Kopior på betyg och intyg bör lämnas in på svenska. 

Om du tar gymnasieexamen i vår behöver du ett in ett studieregisterutdrag på avlagda examensdelar, som tas i beaktande.

Hälsokrav 

För att arbeta med reparation och underhåll av vindkraftverk finns krav på hälsotillstånd, därför behövs ett giltigt läkarintyg, vilket uppvisas före urvalsproven.

Sökande ska fylla i ansökningsblanketten på Wilma och bifoga:

 • avgångsbetyg från gymnasieutbildning
 • för de sökande som har annat modersmål än svenska: intyg över avslutad SFI-utbildning på svenska  A2-nivå
 • Bilagorna bör vara på svenska