Hetarbetaren, det vill säga den som utför de heta arbetena, ska alltid ha ett giltigt certifikat för heta arbeten. Även brandvakten, det vill säga den som ska bevaka att brand inte uppstår, ska ha ett giltigt certifikat för Heta Arbeten.

Utbildningen för heta arbeten har slagits samman med utbildningen i heta arbeten för tak- och vattenisoleringsbranschen. Nu krävs det endast att man går en utbildning för att få tillstånd till bägge arbeten.

  Innehållet är bl.a. följande:

  • risker vid heta arbeten
  • planering och tryggt utförande av heta arbeten
  • praktiska eldsläckningsövningar
  • tentamen för erhållande av kort

  Obs!

  Från och med 1.7.2023 är heta arbeten-kort som är utfärdade av SPEK inte giltiga i Sverige. Kort som är utfärdade tidigare än det och inte passerat giltighetstiden är fortfarande giltiga. Kortet är fortsättningsvis giltigt i övriga Norden.