Fordonsmekanikerutbildningen tillhör utbildningsprogrammet för bilbranschen och resulterar i en gymnasieexamen inom bilbranschen. Under utbildningen får du lära dig avancerad teknik inom bilbranschen. Förutom reparationer av fordon och maskiner ingår också fordonsel och elektronik i utbildningen. Dessutom har du möjlighet att läsa grundläggande yrkeskompetens inom transportbranscchen som valbart ämne.

Fordonsmekaniker är ett program för dig som har ett starkt intresse för motorer och tycker om att lösa tekniska problem.

Arbetsmöjligheter

Som fordonsmekaniker arbetar du med att reparera fordon eller maskiner av olika slag. Med dagens avancerade teknik innebär det att du har arbetsuppgifter där bland annat elektronik och datateknik ingår. Utbildningen förbereder dig också för olika jobb inom transportbranschen.

Vidareutbildning

Det finns många möjligheter för dig att studera vidare efter gymnasiet. Till exempel Högskolan på Åland eller vidarestudier vid yrkeshögskolor, högskolor och universitet i både Sverige och Finland.

Många utbildningar i Sverige kräver särskild behörighet. För att möta kraven hos dessa utbildningar kan du välja att komplettera dina yrkesstudier med HUTH, den högskoleförberedande utbildningshelheten. Det betyder att du läser 30 kurser teoretiska ämnen enligt Ålands lyceums läroplan.
Mer information om HUTH-studier

 

 

 

 

I studierna till fordonsmekaniker ingår:

  • bil- och motorcykelservice
  • bilreparation
  • arbeten med bilens säkerhetsutrustning
  • arbeten med bilens tilläggsutrustning
  • motor- och transmissionsservice och reparation
  • mätning och reparation av elutrustning
  • grundläggande yrkeskompetens inom transportbranschen.

I årskurs 3 kan du dessutom välja att läsa vissa inriktningar vid fordons- och transportprogrammet vid Westerlundska gymnasiet i Enköping. Det gäller inriktningarna:

  • karosseri och lackering
  • lastbil och mobila maskiner.