Målet med kursen är:

  • Öka säkerheten för samtliga på arbetsplatsen där truckar används
  • Minska skaderisker
  • Öka kunskapen om ansvar och skyldigheter
  • Säkert användningssätt

Innehållet är följande:

  • Trafik och säkerhet, kommunikation mellan truckföraren och andra på området
  • Säker körning, förutseende och truckens stabilitet
  • Gods- och materialhantering
  • Arbetarskydd, riskbedömning och lagar
  • Praktisk körning, säkert användningssätt, arbetssäkerhet, vad tänka på när man arbetar i närheten av truckar, trafikregler att köra på industriområde