Utbildningen är allmän och täcker samtliga förekommande plattformstyper (saxlift, bomlift, pelarlift, vikarmslift). Upplägget är skapat i samarbete med Arbetsmiljöverket i Sverige.

Utbildningen följer de internationella standarderna ISO 18878:2013, 18893:2004 samt den svenska Liftläroplanen LLP. Efter godkända prov får du ett utbildningsintyg.

Innehållet är följande:

  • Att välja rätt maskintyp för arbetet
  • Förstå instruktionsmanualer, varningsetiketter och säkerhetsregler
  • Inspektion av arbetsplatsen och maskinen, innan arbetet påbörjas
  • Olika faktorer som kan påverka stabiliteten
  • De vanligast förekommande riskerna och hur man undviker dessa
  • Att känna till maskinens samtliga manöverorgan, inklusive nödreglage
  • Vilken personlig skyddsutrustning som är anpassad för arbetsuppgiften och arbetsplatsen
  • Vad man skall tänka på vid transport och förflyttning av maskinen
  • Körning och manövrering av maskinen